Call

607-ELITE Classic 2000 hårtork

600-850-1200 W

Produktbeskrivning

DAN DRYER ELITE Classic 2000 hårtork är en dubbelisolerad modell försedd med en stark flex-slang med fönmunstycke.

Alla elektriska delar är väl skyddade i hårtorkens bas, som fastmonteras på väggen.

Torkaren startar automatiskt när fönmunstycket tas bort från basen – och stannar, när det sätts tillbaks.

Värmeelementet är försett med såväl termostat som termosäkring.

Effekt: Manuellt inställbar mellan 600-850-1200 W.

Specifikationer

Produktnummer 607 / EAN nr. 5-709818-006079
Teknisk data: 230 V, 50 Hz, 1200 W, IP23, klasse II (dubbelisolerad)
Mått: H: 580 mm inkl. slang, B: 185 mm, D: 99 mm
Vikt: 2,1 kg
Search on DanDryer