DAN DRYER A/S byter ägare

Den närmast ikoniska handtorken med den stolta vikingen har i över 30 år kunnat ses på offentliga toaletter över hela världen. Grundläggare, Niels Saaby Jørgensen, som blev inspirerad av handtorken på en resa till Tyskland, ger nu sitt livsverk vidare.

Men man kan lugnt påstå att DAN DRYER också i framtiden är i goda händer. De nya ägarna, direktörparet Susanne och Vagn Eden, är nämligen tidigare VD och produkt manager på företaget. De är väl förtrogna med grundläggarens tankar och DAN DRYERs DNA.

Då Susanne Eden startade på DAN DRYER för 24 år sedan, var det som ekonomichef på ett företag med bara 4–5 medarbetare.

– Därefter har vi växt i ett kontinuerligt tempo och kontinuitet är också något som kännetecknar DAN DRYER, säger Susanne, som utöver ansvaret för ekonomin också övertog inköp. Däremot sa hon nej tack till att sälja, till att börja med.

– Ja, hon hade ju några idéer om att hon inte ville ta sig an försäljningen, säger Niels Saaby Jørgensen med ett varmt leende som Susanne instämmer i. Tillsammans vittnar leendena om ett långt partnerskap mellan avgående och tillträdande direktör.  
 

Partner privat och professionellt 

Nye ejere hos DAN DRYER, Susanne og Vagn Eden

Ett bra partnerskap finns det också mellan de två nya direktörerna som privat bildar ett par. Från var sin professionella ståndpunkt kompletterar de varandra och är överens om hur de vill driva DAN DRYER vidare. Kvalitet är nyckelordet och det har det varit ändå sedan Niels Saaby Jørgensen blev inspirerad till att sälja en amerikansk handtork på den danska marknaden. Då amerikanerna inte ville höra talas om att produkten skulle anpassas till ny EU-standard, den kom ju från ”Guds eget land” – ja, då utvecklade Niels själv handtorken som i starten bara fanns i två varianter – med eller utan tryckknapp.

Sedan dess har verksamheten utvecklat Stainless Design-produkter, DAN DRYER Railway för tågindustrin och produktlinjen BJÖRK, som har tilldelats tre designpriser. Erkännanden som både Susanne och Vagn Eden är stolta över.

– BJÖRK som vi har utvecklat tillsammans med designbyrån VE2, bevisar att vi är duktiga på att kombinera solid kvalitet med genomtänkt och stilren design. Det ska vi ha fokus på i framtiden, säger Vagn Eden, som blev anställd som teknisk ansvarig på DAN DRYER 2012.

Finns det något annat som det nya direktörsparet kommer att ha fokus på i framtiden? Kommer generationsskiftet att leda till omorganisation eller flytt till ett nytt huvudkontor? Det korta svaret är ”nej”.

– Vi har inga planer på att revolutionera verksamheten. 2013–14 utarbetade och införde vi en ny strategi. Det är den vi arbetar vidare utifrån nu. Precis som i dag kommer vi i framtiden att ha fokus på kvalitet, kontinuitet, design och att komma in redan i projekteringsfasen, både när det gäller renovering och nybyggnation, säger Susanne. Hon förtydligar också att DAN DRYER kommer att stanna kvar i Randers där direktörsparet också har sin bostad.

Varken Susanne eller Vagn lägger dock lock på att deras fokus ligger på utveckling, och att de redan nu har uppslag till ett par nya produktidéer.

– Att överta DAN DRYER är en dröm som gått i uppfyllelse. Just nu gläder vi oss till att driva verksamheten vidare tillsammans med våra duktiga medarbetare och samarbetspartners.