Genom att använda www.dandryer.se accepterar du att DAN DRYER A/S behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddspolitik. DAN DRYER A/S respekterar fullt ut alla dina begäranden om beskydd av personliga upplysningar som uppges online, och vi är medvetna om behovet av dataskydd och korrekt behandling av alla personliga uppgifter som vi mottar. Om du inte kan acceptera dataskyddspolitiken, bedes du undvika att använda denna hemsida.


Vår hantering av personuppgifter
Som huvudregel kan du använda hemsidan utan att berätta för oss vem du är, eller utan att för den delen uppge några personliga upplysningar om dig själv. DAN DRYER har dock behov av vissa personuppgifter för att kunna göra affärer med dig samt leverera nyheter och andra tjänster.

DAN DRYER A/S insamlar och hanterar uppgifter om dig när du:
Anmäler dig till nyheterbrevet och betalar för köp i webbshoppen.

DAN DRYER A/S insamlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera de tjänster som du efterfrågar.

DAN DRYER hämtar inte personlig identifierbar information från tredje part om kunderna.

DAN DRYER använder Quick Pay till hantering av onlineköp och registrerar inte själva information om betalningsmedel, såsom kortnummer på betalningskort, bankkontonummer eller liknande.


Vem delar vi personuppgifter med?
DAN DRYER delar endast personuppgifter som har upplysts på www.dandryer.se till PostNord eller transportör med avsikt att kunna leverera produkter som du har beställt.

Bortsett från ovanstående tillfällen, så delar DAN DRYER ingen information om den enskilda kundens användning av tjänsterna på www.dandryer.se.


Radering av personuppgifter
Information som samlas in i förbindelse med din anmälan till vårt nyhetsbrev raderas när du väljer att avsluta din prenumeration. Uppgifter som samlas in i förbindelse med köp som du har genomfört på hemsidan, raderas 5 år efter utgången av det kalenderår då du gjorde ditt köp. Användar- och händelsedata som du skickar vid besök på vår hemsida, som är knutna till cookies och användaridentifikation raderas automatiskt efter 26 månader.
 

Cookies
Förutom de upplysningar som du själv skriver in i förbindelse med köp och registrering till nyhetsbrev använder DAN DRYER cookies på hemsidan. Läs mer om våra cookies och få information om hur du städar bort cookies via denna länk DAN DRYER cookies


Kontakt, ändring och uppdatering av dataskyddförordningen
DAN DRYER åtar sig att kontinuerligt att uppfylla alla krav i lagsstiftningen om integritetsskydd.


Om du har frågor gällande aktuell dataskyddsförordning är du mycket välkommen att kontakta oss på adressen info@dandryer.dk