Hos DAN DRYER tar vi grundläggande ansvar för på det sätt, vår verksamhet påverkar samhället  – både lokalt och internationellt. Vi baserar vårt arbete på att uppfylla krav från samtliga lagar och bestämmelser och arbetar med ett särskilt fokus på de tre huvudområden: Miljö, samhällsansvar och den goda arbetsplatsen.


 

MILJÖN
DAN DRYER har som ambition att ta ansvar och att skydda miljön. Vi arbetar ständigt för en minimibelastning av miljön genom löpande övervägningar och åtgärder mot bärkraftiga lösningar:

  • Minimering av vår energiförbrukning
  • Miljövänliga processer i vår produktion
  • Fokus på återanvändning av DAN DRYER-produkter: Alla returnerade, defekta DAN DRYER-produkter blir demonterade och sorterade för återanvändning. Minimum 95 % av alla DAN DRYER-produkter blir återanvänt.
  • Avfallssortering: Allt avfall blir sorterat och sedan avhämtat på vår adress eller levererat direkt av DAN DRYERs personal på återvinningsplatser, där den vidare behandling av materialet blir noggrant kontrollerat.

Som danskregistrerad verksamhet följer vi naturligtvis danska Miljöskyddslagen, som har en av världens högsta standarder. I utlandet är Danmark känt som ett föregångsland inom miljöskydd. Vi uppmanar alla underleverantörer till att agera i överensstämmelse med DAN DRYERs miljöpolitik för en konsekvent, ansvarsfull leverans av produkter och service, och motiverar våra medarbetare att följa verksamhetens miljöpolitik.
 


 

MEDANSVAR
Vi respekterar och stöder de internationella människorättigheterna och tar avstånd från barn- och tvångsarbete.

DAN DRYER deltar i det lokala programmet, Jobspot, och erbjuder goda praktikförhållanden för utsatta medborgare. Vi låter praktikanten ingå i våran dagliga drift och ger innehåll till en meningsfull vardag. I 2017 mottog DAN DRYER ett CSR-erkännande för verksamhetens arbete.  

DAN DRYER är sponsor till Rädda Barnen, lokala sportklubbar; Randers HK och Randers FC, samt det lokala zoo, Randers Regnskog, som är särskilt känt för sitt ansvarsfulla arbete med att rädda världens regnskogar. Deras målsättning är inte lägre än att rädda världen – och hos DAN DRYER gör vi en insats för att följa truppen.
 

DEN GODA ARBETSPLATSEN
DAN DRYER har en ambition att vara en bra och säker arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa och trivsel.

Vi erbjuder medarbetare goda anställningsvillkor, fair lön och sunda fysiska ramar samt goda utvecklingsmöjligheter i form av erbjudande om kurser och träning.

Vi värderar löpande arbetsmiljön för att förebygga arbetsskador och genomför nödvändiga åtgärder för att garantera den enskilda medarbetarens trivsel.

 

Det är viktigt för oss, att alla medarbetare trivs bra i den sociala miljön på arbetsplatsen. Vi lägger stor vikt på bra, respektfull kommunikation mellan medarbetare och ledning och uppmanar till en kontinuerlig, närvarande dialog om motivation, engagemang och arbetsglädje.

Hos DAN DRYER erkänner vi medarbetarnas föreningsfrihet, och vi diskriminerar inte medarbetare på grund av kön, ras, ålder, tro, handikapp eller andra grunder för likabehandling erkänd av internationell lag.