DAN DRYER tar ett grundläggande ansvar för hur företaget påverkar samhället – både lokalt och internationellt. Vi baserar vårt arbete på att uppfylla alla krav från samtliga lagar och bestämmelser, och arbetar med ett särskilt fokus på tre huvudområden: Miljö, samhällsansvar och den goda arbetsplatsen.

Miljön

DAN DRYER har som ambition att ta ansvar och skydda miljön. Vi arbetar ständigt för en minimumbelastning av miljön genom löpande övervägningar och åtgärder mot bärkraftiga lösningar:

  • Minimering av vår energiförbrukning
  • Miljövänliga processer i vår produktion
  • Fokus på återanvändning av DAN DRYER-produkter: Alla returnerade defekta DAN DRYER-produkter blir demonterade och sorterade för återanvändning. Minimum 95 % av alla DAN DRYER-produkter blir återanvända.
  • Avfallssortering: Allt avfall sorteras och avhämtas på vår adress eller levereras direkt av DAN DRYERs personal på återvinningsplatsen, där den fortsatta behandlingen av materialet blir noggrant kontrollerad.

Som danskregistrerad verksamhet följer vi naturligtvis den danska Miljöskyddslagen med en av världens högsta målsättningar och normer. I utlandet är Danmark känd som ett föregångsland inom miljöskydd. Vi uppmanar alla underleverantörer att agera i överensstämmelse med DAN DRYERs miljöpolitik för en konsekvent och ansvarsfull leverans av produkter och service, och vi motiverar också våra medarbetare att följa verksamhetens miljöpolitik.
 


 

Medansvar

Vi respekterar och stöder de internationella människorättigheterna och tar avstånd från barn- och tvångsarbete.

DAN DRYER deltar i det lokala danska sysselsättningsprogrammet, Jobspot, som erbjuder bra praktikförhållanden för utsatta medborgare. Vi låter praktikanter ingå i vår dagliga drift, vilket ger innehåll till en mer meningsfull vardag. I 2017 mottog DAN DRYER ett CSR-erkännande för verksamhetens arbete.  

DAN DRYER är sponsor för Rädda Barnen, den lokala sportklubb Randers FC samt den lokala djurparken Randers Regnskog, som är särskilt känd för sitt ansvarsfulla arbete med att rädda världens regnskogar. Deras målsättning är ingen mindre än att rädda världen – och hos DAN DRYER gör vi en insats för att hjälpa till.
 

Den goda arbetsplatsen

DAN DRYER har en ambition om att vara en trygg och bra arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa och trivsel.

Vi erbjuder medarbetare goda anställningsvillkor, rättvisa löner och sunda fysiska ramar samt goda utvecklingsmöjligheter i form av erbjudande om kurser och träning.

Vi utvärderar fortlöpande arbetsmiljön för att förebygga arbetsskador och genomför nödvändiga åtgärder för att garantera den enskilda medarbetarens trivsel.

 

Det är viktigt för oss, att alla medarbetare trivs bra i den sociala miljön på arbetsplatsen. Vi lägger stor vikt på respektfull kommunikation mellan medarbetare och ledning, och uppmanar till en kontinuerlig, närvarande dialog om motivation, engagemang och arbetsglädje.

Hos DAN DRYER erkänner vi medarbetarnas föreningsfrihet, och vi diskriminerar inga medarbetare på grund av kön, ras, ålder, tro, handikapp och andra grunder för diskriminering som erkänns av internationell lag.