Som e-handelskund är det stor skillnad på vilka rättigheter man har, beroende på om det är ett konsumentköp eller företagsköp.

DAN DRYER A/S anger följande villkor för konsumentköp respektive företagsköp.
Klicka här för att läsa om DAN DRYER A/S villkor vid konsumentköp.
Klicka här för att läsa om DAN DRYER A/S villkor vid företagsköp.

Internet ska vara en trygg plats att handla på. DAN DRYER A/S är ett danskt företag och därför hänvisar vi till Forbrugerombudsmandens hemsida om e-handel – www.forbrugerombudsmanden.dk – där man i detalj kan läsa hur man som kund undgår att bli lurad när man handlar på nätet. I Sverige heter motsvarigheten Konsumentombudsmannen.


DAN DRYER A/S försäljnings- och leveransvillkor (konsumentköp) 

Leveransvillkor
Varor levereras från lager till adresser inom Danmarks gränser (exklusive Färöarna och Grönland) och fraktkostnaden läggs på fakturabeloppet.
 
DAN DRYER A/S skickar varor med DPD såvida det inte rör sig om en större samlad transport som DAN DRYER A/S uppskattar kan packas på fraktpall och sändas med Danske Fragtmænd.

Om leverans önskas till en adress utanför Danmarks gränser, ber vi dig att kontakta oss per telefon för upplysning av aktuell fraktkostnad.


Leverans
Om beställningen görs på en veckodag före kl. 12.00, och förutsatt att den aktuella produkten finns i lager, kommer ordern att göras klar och sändas samma dag. Om beställningen tas emot efter kl. 12.00 kan leverans förväntas följande arbetsdag (vid frakt utanför Danmark kan man förvänta längre leveranstid). 

Om varan inte finns i lager kommer vi att kontakta dig direkt med det förväntade leveransdatumet. Naturligtvis är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon +45 86 41 57 11.

DAN DRYER A/S ansvarar ej för några driftförluster, förlorade intäkter eller annan indirekt förlust, som följd av en försenad leverans som påverkar köparen eller hans kund.


Betalningsvillkor
Når man handlar i DAN DRYER A/S webbshop kan man betala med VISA eller kreditkort. Alla kortbetalningar överförs via QuickPay. Ingen hos DAN DRYER A/S kan se kundens upplysningar gällande kortnummer, koder med mera. Överföringen av pengar sker via en krypterad förbindelse hos QuickPay, så att ingen obehörig kan få tillgång till denna information. Skulle det osannolika ske, att ett icke godkänt belopp tas ut på kundens konto, återbetalas beloppet genom hänvändelse till kundens bank.

Internet ska vara en trygg plats att handla på. DAN DRYER A/S är ett danskt företag och därför hänvisar vi till Forbrugerombudsmandens hemsida om e-handel – www.forbrugerombudsmanden.dk – där man i detalj kan läsa hur man som kund undgår att bli lurad när man handlar på nätet. I Sverige heter motsvarigheten Konsumentombudsmannen.


Priser
Priserna i DAN DRYER A/S webbshop är listade i SEK exklusive moms. Priserna i parentes är inklusive moms. Fraktpris tillkommer. 


Garanti och reklamationsrätt
Som minimum gäller 2 års vanlig reklamationsrätt på produkter köpta hos DAN DRYER A/S. Reklamationsrätten täcker inte över fel, skador eller slitage, som direkt eller indirekt har uppstått genom felaktig betjäning, dåligt underhåll, våld eller icke-auktoriserade ingrepp. DAN DRYER A/S reklamationsrätt täcker heller inte över kosmetiska skador.

På vissa varor erbjuder vi upp till 5 års garanti, även i fall av vandalism! Sådana speciella garantier anges tydligt i artikeltexten för den enskilda produkten.

Reklamationsrätten/garantin kan omfatta försändelse av reservdelar och i extrema fall ersättningsprodukt. DAN DRYER A/S täcker inte arbetskraftskostnader relaterade till utbyte av reservdelar eller installering av ersättningsprodukt.

Reklamation angående fel och brister ska meddelas DAN DRYER A/S så snart dessa har konstaterats.

Transportskader ska meddelas omgående – helst redan till anställd från DPD eller fraktmannen når paketet levereras.


14 dagars ångerrätt 
Vid konsumentköp där beställning av varor sker via telefon eller internet har konsumenten 14 dagars ångerrätt.

Ångerrätten löper från det att varorna har överlämnat till konsumenten. OM köpet avbryt inom 14 dagar kommer vi att återbetala priset på varan – men inte fraktkostnaderna.

För att kunna använda ångerrätten måste varorna levereras till DPD, Post Danmark eller annan transportör inom 14 dagar efter mottagandet.

Villkoret för att tillämpa ångerrätten är att varor återlämnas i väsentligen oförändrat skick som vid överlämnandet. Om produkten inte returneras i väsentligen oförändrat skick, bedömer DAN DRYER A/S varans möjliga försäljningsvärde.

Om ångerrätten utnyttjas måste föremålet returneras i ORIGINAL, OSKADAD – och för tvål, doftpatroner och liknande förbruksvaror – FÖRPACKNING, eftersom saknad förpackning kommer att resultera i ett lägre försäljningsvärde, vilket betyder att DAN DRYER A/S krediterar ett motsvarande mindre belopp.

Kostnaden för att returnera produkter är kundens eget ansvar, vilken kan returnera på en av följande två sätt:

  1. Man kan vägra att ta emot varan från DPD. Informera i detta tillfälle DPA att de omedelbart kan returnera försändelsen till DAN DRYER A/S.
  2. Du kan ta emot varan från DPD och sedan inom 14 dagar returnera varan till DAN DRYER A/S. Vänligen bifoga en kopia av inköpsfakturan vid retur som bevis på att returnerad(e) produkt(er) är köpta hos DAN DRYER A/S. Märk paketet ”Ångerrätt”.

Objekt som skall returneras, skickas till följande adress:

DAN DRYER A/S
Tåsingevej 2
DK-8940 Randers SV
Telefon: +45 86 41 57 11
 
Märk försändelsen "Ångerrätt". Relevant registrerings- och kontonummer begärs så att beloppet kan överföras genom banktransaktion.

DAN DRYER A/S rekommenderar att produkten returneras som paket, så att försändelsen kan spåras eller efterlysas och leverans hos DAN DRYER A/S kan dokumenteras.

Varor som returneras per postförskott eller som skickas utan porto nekas mottagande av DAN DRYER A/S.

Vid anledning av tvivel rekommenderar vi att du kontaktar oss per telefon eller e-mail så fort som möjligt. Vi kommer sedan att försöka hjälpa till att reda ut saken så gott vi kan.


Produktansvar
DAN DRYER A/S är endast ansvarig för personskada om det kan bevisas att skadan beror på fel eller slarv utförda av DAN DRYER A/S eller andra som DAN DRYER A/S har ansvar för. DAN DRYER A/S har ej ansvar för skador på fast egendom eller lösöre. DAN DRYER A/S är ej ansvariga för driftförluster, förlorade intäkter eller andra indirekta förluster. DAN DRYER A/S ansvar för skada på ting kan ej överstiga 1 miljon kronor per skada. I den mån DAN DRYER A/S skulle bli ansvarig gentemot tredje part är köparen skyldig att ersätta DAN DRYER A/S i samma utsträckning som DAN DRYERS A/S ansvar är begränsat i ovanstående avsnitt.


Ansvarsfrihet
Följande omständigheter ger upphov till ansvarsfrihet när det ingås efter avtalets ingående och förhindrar dess uppfyllelse: Arbetskonflikt och alla andra omständigheter som parterna inte är herrar över – såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedd inkallelse till militär av liknande omfattning, rekvisition, beslagtagande, valutarestriktioner, uppror och oroligheter, brist på transportmedel, allmän brist på varor, restriktioner av bränsle samt brister vid eller förseningar av leveranser från underleverantörer på grund av någon av de omständigheter som har nämnts här ovanför.


Jurisdiktion etc
Eventuella tvister som kan uppstå mellan parterna skall avgöras enligt dansk lag vid Sø- og Handelsretten i Köpenhamn som avtalad jurisdiktion.

 
Förbehåll
DAN DRYER A/S tar förbehåll för tryckfel, felaktiga bilder, ändringar i sortiment, utgångna varor hos leverantör och liknande.

 

DAN DRYER A/S försäljnings- och leveransvillkor (företagsköp) 


Leveransvillkor
Varor levereras från lager till adresser inom Danmarks gränser (exklusive Färöarna och Grönland) och fraktkostnaden läggs på fakturabeloppet.
 
DAN DRYER A/S skickar varor med DPD såvida det inte rör sig om en större samlad transport som DAN DRYER A/S uppskattar kan packas på fraktpall och sändas med Danske Fragtmænd.

Om leverans önskas till en adress utanför Danmarks gränser, ber vi dig att kontakta oss per telefon för upplysning av aktuell fraktkostnad.


Leverans
Om beställningen görs på en veckodag före kl. 12.00, och förutsatt att den aktuella produkten finns i lager, kommer ordern att göras klar och sändas samma dag. Om beställningen tas emot efter kl. 12.00 kan leverans förväntas följande arbetsdag (vid frakt utanför Danmark kan man förvänta längre leveranstid). 

Om varan inte finns i lager kommer vi att kontakta dig direkt med det förväntade leveransdatumet. Naturligtvis är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon +45 86 41 57 11.

DAN DRYER A/S ansvarar ej för några driftförluster, förlorade intäkter eller annan indirekt förlust, som följd av en försenad leverans som påverkar köparen eller hans kund.


Betalningsvillkor
Når man handlar i DAN DRYER A/S webbshop kan man betala med VISA eller kreditkort. Alla kortbetalningar överförs via QuickPay. Ingen hos DAN DRYER A/S kan se kundens upplysningar gällande kortnummer, koder med mera. Överföringen av pengar sker via en krypterad förbindelse hos QuickPay, så att ingen obehörig kan få tillgång till denna information. Skulle det osannolika ske, att ett icke godkänt belopp tas ut på kundens konto, återbetalas beloppet genom hänvändelse till kundens bank. 

Internet ska vara en trygg plats att handla på. DAN DRYER A/S är ett danskt företag och därför hänvisar vi till Forbrugerombudsmandens hemsida om e-handel – www.forbrugerombudsmanden.dk – där man i detalj kan läsa hur man som kund undgår att bli lurad när man handlar på nätet. I Sverige heter motsvarigheten Konsumentombudsmannen.


Priser
Priserna i DAN DRYER A/S webbshop är listade i SEK exklusive moms. Priserna i parentes är inklusive moms. Fraktpris tillkommer. 


Rabattavtal
Om ditt företag vill köpa större mängder, kontakta oss för ett specialpris!

 
Garanti och reklamationsrätt
Som minimum gäller 2 års vanlig reklamationsrätt på produkter köpta hos DAN DRYER A/S. Reklamationsrätten täcker inte över fel, skador eller slitage, som direkt eller indirekt har uppstått genom felaktig betjäning, dåligt underhåll, våld eller icke-auktoriserade ingrepp. DAN DRYER A/S reklamationsrätt täcker heller inte över kosmetiska skador.

På vissa varor erbjuder vi upp till 5 års garanti, även i fall av vandalism! Sådana speciella garantier anges tydligt i artikeltexten för den enskilda produkten.

Reklamationsrätten/garantin kan omfatta försändelse av reservdelar och i extrema fall ersättningsprodukt. DAN DRYER A/S täcker inte arbetskraftskostnader relaterade till utbyte av reservdelar eller installering av ersättningsprodukt.

Reklamation angående fel och brister skall meddelas DAN DRYER A/S så snart dessa har konstaterats.

Transportskader skall meddelas omgående – helst redan till anställd från DPD eller fraktmannen når paketet levereras.


Retur av varor
Om en kund helt eller delvis avbryter en beställning som redan har levererats, kan oanvända fabriksnya varor, i överenskommelse med DAN DRYER A/S, returneras för kreditering mot avdrag av returkostnad på 15 %.

Återlämnade produkter måste vara i original och ha oskadad förpackning.

Kostnaden för att returnera produkten är kundens eget ansvar. Vänligen bifoga en kopia av inköpsfakturan vid retur som bevis på att returnerad(e) produkt(er) är köpta hos DAN DRYER A/S. Märk paketet ”Ångerrätt”.

Objekt som skall returneras, skickas till följande adress:

DAN DRYER A/S
Tåsingevej 2
DK-8940 Randers SV
Telefon: +45 86 41 57 11
 

Relevant registrerings- och kontonummer begärs så att beloppet minus returkostnaden på 15 % kan överföras genom banktransaktion.

DAN DRYER A/S rekommenderar att produkten returneras som paket, så att försändelsen kan spåras eller efterlysas och leverans hos DAN DRYER A/S kan dokumenteras.

Varor som returneras per postförskott eller som skickas utan porto nekas mottagande av DAN DRYER A/S.

Vid anledning av tvivel rekommenderar vi att du kontaktar oss per telefon eller e-mail så fort som möjligt. Vi kommer sedan att försöka hjälpa till att reda ut saken så gott vi kan.


Produktansvar
DAN DRYER A/S är endast ansvarig för personskada om det kan bevisas att skadan beror på fel eller slarv utförda av DAN DRYER A/S eller andra som DAN DRYER A/S har ansvar för. DAN DRYER A/S har ej ansvar för skador på fast egendom eller lösöre. DAN DRYER A/S är ej ansvariga för driftförluster, förlorade intäkter eller andra indirekta förluster. DAN DRYER A/S ansvar för skada på ting kan ej överstiga 1 miljon kronor per skada. I den mån DAN DRYER A/S skulle bli ansvarig gentemot tredje part är köparen skyldig att ersätta DAN DRYER A/S i samma utsträckning som DAN DRYERS A/S ansvar är begränsat i ovanstående avsnitt.


Ansvarsfrihet
Följande omständigheter ger upphov till ansvarsfrihet när det ingås efter avtalets ingående och förhindrar dess uppfyllelse: Arbetskonflikt och alla andra omständigheter som parterna inte är herrar över – såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedd inkallelse till militär av liknande omfattning, rekvisition, beslagtagande, valutarestriktioner, uppror och oroligheter, brist på transportmedel, allmän brist på varor, restriktioner av bränsle samt brister vid eller förseningar av leveranser från underleverantörer på grund av någon av de omständigheter som har nämnts här ovanför.


Jurisdiktion etc
Eventuella tvister som kan uppstå mellan parterna skall avgöras enligt dansk lag vid Sø- og Handelsretten i Köpenhamn som avtalad jurisdiktion.

 
Förbehåll
DAN DRYER A/S tar förbehåll för tryckfel, felaktiga bilder, ändringar i sortiment, utgångna varor hos leverantör och liknande.