För att backa upp och ytterligare stärka eHA – Electric Hand Dryer Association har DAN DRYER på nytt inträtt som medlem.


DAN DRYER var en av de allra första producenterna av handtorkar på marknaden och har fortsatt behålla en ledande position som leverantör av toalettutrustning. Vikinglogon kan lätt kännas igen på offentliga toaletter över hela världen, säger Vagn Eden. Han fortsätter: ”Vi är stolta över, att vi tilhörde de grundläggande medlemmerna av eHA för fyra år sedan. Jag hoppas, att vi snabbt kan bidra igen.”


Uttalande från Udo Sonnenberg, VD på eHA:
”Vi är glada att igen bjuda DAN DRYER välkommen ombord. Det är viktigt, att den elektriske handtorksindustrin står enade och hjälper till att utbilda den offentliga och kommersiella industrin om kunskapen, när det gäller handtorkning. Vi har utarbetat en hemmsida, som i första hand handlar om fakta före fiktion. Jag är optimistisk över, att med informationsskällor som denna och den kombinerade insatsen från eHA, att elektrisk handtorkning i det långa loppet blir det ledande, bärkraftiga handtorkningssystemet. ”