Debatten om handtorkare vs. papperslösningar har pågått i åratal. Särskilt under pandemin fick handtorkare ett dåligt rykte på grund av uppfattningen, att de skulle kunna sprida bakterier.

Ny undersökning visar, att handtorkare är säkra att använda – precis som handtorkarindustrin hela tiden har påpekat.
 
"Från ett hälso- och säkerhetsmässigt perspektiv fann vi inga empiriska data, som stödjer en bestämd handtorkningsmetod framför en annan."

Kelly Renolds, PH.D.,
Director of the Environment, Exposure Science & Risk Assessment Center, University of Arizona

Läs undersökning (UK)

Läs sammanfattning (UK)