Året var endast några få dagar gammalt, då en glädjande nyhet landade hos DAN DRYER.

Fredag den 6 januari 2023 var det traditionsrik nyårssammankomst för näringslivet i Randers. Här blev DAN DRYER tilldelat Randers Kommuns näringspris.

Det var en stolt direktör, som mottog priset och samtidig satte ett par ord på det fina erkännandet. 

”Tusen tack för priset. Min man Vagn och jag är omåttligt stolta över att stå i spetsen for DAN DRYER – och det är en stor ära att få bli erkänd för vårt arbete, när vi nu på samma gång ser, hur många framgångsrika verksamheter, det finns i Randers Kommun, säger Susanne Eden och fortsätter:

Vårt mål är att konstant tänja på gränserna inom vår nisch och gärna vara medverkande till att sätta Randers på världskartan. En tillgång, som har skapat förutsättningarna för de eleganta hygienlösningar, som har gett genljud långt ut över Randers gränser — och som vi var dag levererar till kunder över hela världen.

Hos DAN DRYER önskar vi att grundläggande ta ansvar för på det sätt, vår verksamhet påverkar samhället. Både internationellt och lokalt. 

Med fokus på utvalda Världsmål arbetar vi konstant med utveckling av våra produkter och att skapa en mångfaldig arbetsmiljö, där det också finns plats för de människor, som har behov av att få tillbaks fotfästet på arbetsmarknaden.” slutar hon.

Årets näringspris utdelas till en lokal verksamhet som har markerat sig helt extraordinärt positivt. Randers Kommun kikar på verksamhetens växt, överskott, omsättning och sysselsättning. Samtidig ser de på verksamhetens förmåga att marknadsföra sig och att vara synlig. Det är viktigt, att verksamheten samarbetar för ett gemensamt mål och tar ett medansvar för vår gemensamma utveckling samt har en öppenhet för att ta in folk, som har hamnat lite på kanten av arbetsmarknaden.