Krig, klimatkris, matvarubrist, coronapandemi. Världen brinner, och konsekvenserna för de fattigaste länderna är katastrofala.

Återigen är det barnen, som betalar det högsta priset. Svält, ingen skolgång, helt unga flickor, som blir bortgifta, barn som måste fly från deras trygga hem. Vi skall vara med och ge dem en bättre framtid.

Det gör vi, när Randers den 4:e februar är värdby för årets Danmarks Insamling.

Tillsammans skall vi vara med och se till, att Danmarks 12 största humanitära organisationer kan hjälpa de mest sårbara familjer i världens kriser, så att barnen får de helt basala sakerna som mat, rent dricksvatten, läkarhjälp, utbildnng, omsorg och skydd.

Därför donerar DAN DRYER 20.000 kr. till Världens Barn via Randers-puljen.

Tack till alla våra goda lokala kollegor i Randers-Poolen:
Randers Arkitekten, Danish Care Supply, DermaPharm A/S, Scanditek IT solutions ApS, VAM A/S, Projector A/S, National Revision Godkendte Revisorer a/s , Ideen fra Feen, Memphis Mansion, Greentel, Randers FC och många flera, för att sluta upp kring denna goda satsning.

Låt oss tillsammans skapa hopp för världens barn och säkra FN’s världsmål.