BJÖRK BLAS OM VÄSTVINDEN

  • Nationalparkcenter Thy

Projekt detaljer

Projekt historia

Thy är en symbol för västkusten, vindpinat hår och höga vågor. I förortsmiljön runt norra Vorupør är Danmarks första nationalparkcentrum - Nationalparkcenter Thy. Det nybyggda centrat kommer att fungera som en levande och inspirerande entré till området. Besökare använder platsen för att lära sig mer om parkens natur, få tips om roliga aktiviteter samt hitta informationsmaterial och guider.

National Park Center Thy är kärleksfullt inbyggt i en befintlig sanddyn och blir naturligtvis ett med den omgivande råa naturen. Med en dörr till staden och en dörr till naturen välkomnar Nationalparkcenter Thy naturupplevelser i världsklass

 

            


VÄLKOMMEN HELA ÅRET
National Park Center Thy är öppet för besökare året om. Dessutom fungerar det också som ett kontor för Nationalparkfondens styrelse och sekretariat.


Centrat innehåller helt nya offentliga toaletter, som också är öppna 24 timmar om dygnet, året runt. Därför var det viktigt för Esben Colding Broe, projektledare för byggandet av centrat, att toalettanläggningarna och tillhörande sanitära lösningar var av hög kvalitet så att de kunde matcha den förväntade användningsfrekvensen.

National Park Center Thy ligger i Danmarks största vildmark, vilket också återspeglas i de unisexa toaletterna. De består av rå sandfärgad betong på golvet och väggen kryddas med svarta dörrar och lampor.

”Vi ville behålla den snäva stilen som en skarp kontrast till det naturliga utseendet. De svarta BJÖRK-lösningarna som hänger på varje enskild toalett kompletterar den perfekt och lämnar det uttryck vi ville ha i hela centrat, säger han.

 

 

    

LÅNGSIKTIG HÅLLBAR INVESTERING
"Tyvärr kan jag inte ta äran för valet av BJÖRK", ler Esben och fortsätter: "Det kom på rekommendation av arkitekterna som ritade National Park Center Thy. Kanske är förstagångsinvesteringen högre än vi faktiskt hade budgeterat för - men i längden är det vår förhoppning att kvalitet lönar sig. De utvalda produkterna är hållbara, robusta och av hög kvalitet, så det här är en stark matchning för platsen här, avslutar han.


FAKTA
National Park Center Thy invigdes i mitten av juni 2021 och är redo att välkomna besökare.

Nationalparkcenter Thy beställde: 

• 4 x BJÖRK handtorkare, svart
• 5 x BJÖRK tvåldispenser, svart
• 1 x BJÖRK skötbord, svart
• 10 x BJÖRK hygienbox, svart
• 2 x BJÖRK papperskorg, svart
• 10 x BJÖRK toalettrullehållare, svart

• Se BJÖRK-serien


 

Search on DanDryer