DAN DRYER A/S byter händer

Den närmast ikoniska handtorken med den stolta vikingen har i mer än 30 år funnits på  offentliga toaletter över hela världen. Grundläggare Niels Saaby Jørgensen, som blev inspirerad av handtorken på en resa till Tyskland, lämnar nu sitt livsverk vidare.

Snubblande nära kan man säga, att DAN DRYER också i framtiden är i goda händer. De nya ägarna, direktörparet Susanne och Vagn Eden, är nämligen tidigare VD och product manager i verksamheten. De känner därför om någon grundläggarens tankar och DAN DRYER’s dna.

Då Susanne Eden startade i DAN DRYER för 24 år siden, var det som ekonomichef i en verksamhet, med 4-5 medarbetare.

- Sedan har vi växt i ett kontinuerligt tempo, och kontinuitet kännetecknar också DAN DRYER i dag, säger Susanne, som utöver ansvaret för ekonomi också övertog inköp. Däremot sa hon nej tack till att sälja – till att börja med.

- Ja, hon hade ju lite nycker för sig och ville inte ta sig an säljet, säger Niels Saaby Jørgensen med ett varmt leende, som Susanne instämmer i. Tillsammans vittnar leendena om ett långt partnerskap mellan avgående och tillträdande direktör.  
 

Nye ejere hos DAN DRYER, Susanne og Vagn Eden

Partner privat och professionellt

Ett bra partnerskap är det också mellan de två nya direktörerna, som privat är ett par. Från var sin professionella ståndpunkt kompletterar de varandra och är eniga om, hur de vill driva DAN DRYER vidare. Kvalitet är kodordet och har varit det, sedan Niels Saaby Jørgensen blev inspirerad till att sälja en amerikansk handtork på den danska marknaden. Då amerikanerna inte ville höra talas om, att produkten skulle anpassas nya EU standarder – det kom ju från Guds eget land – utvecklade Niels själv handtorken, som i starten bara fanns i två varianter – med eller utan tryckknapp.

Senare har verksamheten utvecklat Stainless Design produkter, DAN DRYER Railway för tågindustrin och produktlinjen Björk, som har tilldelats tre designpriser. Erkännanden som både Susanne och Vagn Eden är stolta över.

- Björk, som vi har utvecklat tillsammans med designbyrån VE2, bevisar, att vi är mästare på att kombinera solid kvalitet med genomtänkt och enkel design. Det skall vi ha fokus på i framtiden, säger Vagn Eden, som blev anställd som tekniskt ansvarig i DAN DRYER  2012.

Är det något annat, det nya direktörparet kommer ha fokus på i framtiden? Ger generationsskiftet anledning till omorganisation eller nytt huvudkontor? Det helt korta svaret är ”Nej”.

- Vi har inga planer på att revolutionera verksamheten. 2013-14 utarbetade och införde vi en ny strategi. Det är den, vi nu arbetar vidare utifrån. Som idag kommer vi nu i framtiden ha fokus på kvalitet, kontinuitet, design och att komma in redan i projekteringsfasen, både när det skall renoveras och byggas nytt, säger Susanne. Det gör det även klart, att DAN DRYER blir liggandes i Randers, där direktörparet också har sin boplats.

Varken Susanne eller Vagn lägger dock locket på, att de har fokus på utveckling och kanske också har uppslag till ett par nya produktidéer.

- Att överta DAN DRYER är en dröm, som gått i uppfyllelse. Just nu gläder vi oss bara till att driva verksamheten vidare tillsammans med våra goda medarbetare och samarbetspartner.